BASES LLOGUER HABITATGE TITULARITAT DE L’AJUNTAMENT