IMPOSTOS MUNICIPALS 2020

Impost vehicles de tracció mecánica (domiciliats):

  • Es cobraran el 29 de maig

Impost Sobre  Bens Inmobles (IBI):

  • Es cobrarà a finals de juny, en cas de voler un fraccionsment s’ha de sol·licitar a l’Ajuntament.