Organismes oficials

DIPUTACIÓ DE GIRONA

www.ddgi.cat
Tel. 972 185 000

CONSELL COMARCAL D’OSONA

www.ccosona.es
Tel. 938 832 212

GENERALITAT DE CATALUNYA

www.gencat.net
Tel. 012

HISENDA (delegació Girona)

www.minhap.es
Tel. 972 210 066

AEAT – Agència Estatal d’Administració Tributària (Delegació Girona)

www.aeat.es
Tel. 972 588 100

SEGURETAT SOCIAL (Administració Girona)

www.seg-social.es
Tel. 972 409 100

TRÀNSIT (Prefectura Provincial de Vic)

www.dgt.es
Tel. 932 866 038

JUTJATS DE GIRONA

www.gencat.net/justicia
Tel. 972 181 700

CADASTRE (Gerència Territorial a Girona)

www.catastro.minhap.es
Tel. 972 225 050

CAMBRA DE COMERÇ

www.cambra.gi
Tel. 972 418 500

CORREUS

www.correos.es
Tel. 900 506 070