Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 174-0 Edicte: 7922 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2022
Exercici: 2022 Bop: 151-0 Edicte: 7105 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2022
Exercici: 2022 Bop: 147-0 Edicte: 7026 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Aprovació de padrons d'aigües del 2n trimestre de 2022 dels Ajuntaments de Maçanet de Cabrenys i Espinelves
Exercici: 2022 Bop: 116-0 Edicte: 5411 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2022
Exercici: 2022 Bop: 100-0 Edicte: 4317 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació de l'Oferta pública d'ocupació per estabilització
Exercici: 2022 Bop: 97-0 Edicte: 4132 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 91-0 Edicte: 3832 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal de l'Ajuntament
Exercici: 2022 Bop: 91-0 Edicte: 3829 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 1/2022
Exercici: 2022 Bop: 64-0 Edicte: 2452 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
Exercici: 2022 Bop: 37-0 Edicte: 1307 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Aprovació dels padrons d'aigües del 3r quadrimestre de 2021 d'Espinelves