Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 183-0 Edicte: 7920 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Convocatòria per a la provisió del jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2021 Bop: 180-0 Edicte: 7829 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació definitiva de les bases reguladores i l'obertura de la convocatòria d'adjudicació, en règim de lloguer, d'un habitatge de titularitat de l'Ajuntament
Exercici: 2021 Bop: 155-0 Edicte: 7113 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació de les bases per a l'adjudicació en règim de lloguer de l'immoble anomenat "pis del mestre"
Exercici: 2021 Bop: 151-0 Edicte: 6891 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació definitiva d'un conveni urbanístic
Exercici: 2021 Bop: 147-0 Edicte: 6791 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Aprovació del padró d'aigua del 1r quad de 2021 de l'Ajuntament d'Espinelves
Exercici: 2021 Bop: 125-0 Edicte: 5718 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació definitiva del Reglament regulador de l'espai coworking
Exercici: 2021 Bop: 125-0 Edicte: 5714 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la taxa pel servei de clavegueram
Exercici: 2021 Bop: 125-0 Edicte: 5713 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de les taxes diverses per altres aprofitaments especials i utilitzacions privatives del domini públic local
Exercici: 2021 Bop: 116-0 Edicte: 5240 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2021 Bop: 113-0 Edicte: 5234 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Aprovació dels padrons del 3r quadrimestre de 2020 d'aigües de l'Ajuntament d'Espinelves