Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 56-0 Edicte: 1987 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per al 2020
Exercici: 2020 Bop: 27-0 Edicte: 787 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació definitiva de l'Ordenança de civisme, integració social i convivència ciutadana
Exercici: 2020 Bop: 26-0 Edicte: 758 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació inicial pressupostos generals 2020
Exercici: 2020 Bop: 20-0 Edicte: 475 CONSELL COMARCAL D'OSONA - Calendari fiscal per a l'exercici 2020 dels municipis de Vidrà i Espinelves
Exercici: 2019 Bop: 245-0 Edicte: 10177 AJUNTAMENT D'ESPINELVES Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2020
Exercici: 2019 Bop: 211-0 Edicte: 8447 AJUNTAMENT D'ESPINELVES Edicte d'informació pública de l'Ordenança de civisme, integració social i convivència ciutadana
Exercici: 2019 Bop: 209-0 Edicte: 8461 AJUNTAMENT D'ESPINELVES Anunci d'exposició publica dels acords provisionals de modificació de les ordenances fiscals
Exercici: 2019 Bop: 139-0 Edicte: 5690 AJUNTAMENT D'ESPINELVES Anunci d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 138-0 Edicte: 5674 AJUNTAMENT D'ESPINELVES Edicte d'establiment del règim de dedicació dels càrrecs electes de la corporació
Exercici: 2019 Bop: 138-0 Edicte: 5673 AJUNTAMENT D'ESPINELVES Edicte de nomenament de tinents d'alcalde