Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 91-0 Edicte: 3832 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal de l'Ajuntament
Exercici: 2022 Bop: 91-0 Edicte: 3829 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 1/2022
Exercici: 2022 Bop: 64-0 Edicte: 2452 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
Exercici: 2022 Bop: 37-0 Edicte: 1307 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Aprovació dels padrons d'aigües del 3r quadrimestre de 2021 d'Espinelves
Exercici: 2022 Bop: 36-0 Edicte: 1182 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Correcció d'una errada en l'edicte del pressupost de 2022
Exercici: 2022 Bop: 29-0 Edicte: 828 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 27-0 Edicte: 753 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació inicial del Projecte adequació xarxa de sanejament- fase 1
Exercici: 2022 Bop: 26-0 Edicte: 708 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
Exercici: 2022 Bop: 8-0 Edicte: 11350 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Adjudicació d'un habitatge de titularitat municipal
Exercici: 2022 Bop: 4-0 Edicte: 11266 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Establiment del règim de dedicació dels càrrecs electes de la corporació