Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 125-0 Edicte: 5718 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació definitiva del Reglament regulador de l'espai coworking
Exercici: 2021 Bop: 125-0 Edicte: 5714 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la taxa pel servei de clavegueram
Exercici: 2021 Bop: 125-0 Edicte: 5713 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de les taxes diverses per altres aprofitaments especials i utilitzacions privatives del domini públic local
Exercici: 2021 Bop: 116-0 Edicte: 5240 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2021 Bop: 113-0 Edicte: 5234 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Aprovació dels padrons del 3r quadrimestre de 2020 d'aigües de l'Ajuntament d'Espinelves
Exercici: 2021 Bop: 106-0 Edicte: 4836 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Aprovació de padrons i de cobrament en període de pagament voluntari, Ajuntaments de Santa Llogaia d'Àlguema i Espinelves, 1 juny - 31 juliol
Exercici: 2021 Bop: 102-0 Edicte: 4441 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 88-0 Edicte: 3677 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació inicial del Reglament de règim intern d'ús de l'espai municipal C/ Jacint Verdaguer s/n (espai coworking)
Exercici: 2021 Bop: 88-0 Edicte: 3676 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Exposició pública de la modificació de les ordenances fiscals de clavegueram i espais municipals
Exercici: 2021 Bop: 88-0 Edicte: 3675 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació inicial de l'expedient de modificacio de crèdits 1/2021