Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 246-0 Edicte: 11678 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 245-0 Edicte: 11315 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació de les bases dels processos selectius d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació a les categories professionals de personal laboral de l'Ajuntament d'Espinelves
Exercici: 2022 Bop: 236-0 Edicte: 10736 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 218-0 Edicte: 9971 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS GIRONINS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Aprovació dels padrons d'aigües del 3r trimestre de 2022 dels Ajuntaments de Sant Mori i Espinelves
Exercici: 2022 Bop: 213-0 Edicte: 9600 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Licitació del contracte d'adquisició per compravenda d'un immoble
Exercici: 2022 Bop: 212-0 Edicte: 9531 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 212-0 Edicte: 9530 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Exposició publica dels acords provisionals d'imposició i modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 193-0 Edicte: 8673 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació inicial d'un projecte d'obra municipal ordinària
Exercici: 2022 Bop: 174-0 Edicte: 7922 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2022
Exercici: 2022 Bop: 151-0 Edicte: 7105 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2022