Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 162-0 Edicte: 6006 CONSELL COMARCAL D'OSONA - Aprovació definitiva del projecte d'obres d'Espinelves
Exercici: 2020 Bop: 152-0 Edicte: 5543 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació inicial de l'Ordenança per l'aprofitament del domini públic local
Exercici: 2020 Bop: 152-0 Edicte: 5542 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 152-0 Edicte: 5541 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora d'habitatges d'ús turístic
Exercici: 2020 Bop: 126-0 Edicte: 4235 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació inicial de la modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2020 Bop: 124-0 Edicte: 4161 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2020 Bop: 124-0 Edicte: 4127 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació incial de les bases reguladores d'ajudes per al COVID-19
Exercici: 2020 Bop: 109-0 Edicte: 3271 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Exposició pública del compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 56-0 Edicte: 1987 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per al 2020
Exercici: 2020 Bop: 27-0 Edicte: 787 AJUNTAMENT D'ESPINELVES - Aprovació definitiva de l'Ordenança de civisme, integració social i convivència ciutadana