Informació al contribuent

Períodes de pagament


T.subministrament aigua 3r quatrimestre 2015: 05-02-16/05-04-16


Taxa clavegueram 3r quatrimestre 2015: 05-02-16/05-04-16


Impost sobre vehicles tracció mecànica: 03-02-16/03-04-16


Impost béns immobles urbana: 03-04-16/03-06-16


T.subministrament aigua 1r quatrimestre 2016: 20-05-16/20-07-16


Taxa clavegueram 1er quatrimestre 2016: 20-05-16/20-07-16


T.subministrament aigua 2n quatrimestre 2016: 03-09-16/03-11-16


Taxa clavegueram 2n quatrimestre 2016: 03-09-16/03-11-16


Impost sobre activitats econòmiques: 03-09-16/03-11-16


Impost sobre béns immobles rústica: 03-09-16/03-11-16


Taxa recollida escombraries: 03-09-16/03-11-16


 

Lloc i horari de pagament

– Els impostos s’han de pagar a:

Organisme Autònom de Recaptació Comarcal d’Osona

Adreça: c/ Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals núm. 5, 3ª planta, edifici El Sucre – Vic

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 13:30 hores

Qualsevol oficina de les entitats col·laboradores:

– La Caixa “Servi-Caixa”
– Caixa Manlleu
– Caixa Catalunya
– Banc Sabadell
– Banc Popular Español

 

Sistemes de pagament

Els impostos es poden pagar en:

  • Efectiu
  • Xec nominatiu a favor de l’Organisme Autònom de Recaptació